Regulamin usługi cateringu dietetycznego Progresseat Catering Manufaktura

§1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Pkt. 1
Właścicielem cateringu dietetycznego Catering Manufaktura jest firma „PROGRESSEAT” z siedzibą w Łodzi przy ul. Warszawskiej 82. NIP: 726-265-91-75; REGON: 363733939
Pkt. 2
Przedmiotem zamówienia są zestawy sprzedawane w postaci1,2,3,4 lub 5 zbilansowanych posiłków w ramach następujących kaloryczności:1200, 1500, 1700, 2000, 2250, 2500, 2700, 3000, 3500 oraz specjalnie skomponowanych diet według określonych makro składników. Każdy posiłek jest osobno spakowany w plastikowe opakowanie metodą zgrzewania oraz dostarczany do klienta w papierowej torbie.
Pkt. 3
Posiłki spakowane są w plastikowe pojemniki metodą zgrzewania i przystosowane do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Pojemniki nie są przystosowane do podgrzania w piekarnikach czy piecach. Podgrzanie posiłków musi odbywać się po usunięciu uprzednio folii.
Pkt. 4
Posiłki po dostarczeniu do zamawiającego do czasu spożycia powinny być przechowywane w temperaturze 4 – 6 °C. Zalecane jest spożycie posiłków w ciągu 24h nie później niż w ciągu 48h od dostarczenia.

§2 ZAMAWIANIE CATERINGU Catering Manufaktura
Pkt. 1
Zamówienie diety Catering Manufaktura następuje telefonicznie najpóźniej na dwa dni przed faktycznym rozpoczęciem realizacji zamówienia.
Pkt. 2
Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, a jego wszystkie zapisy akceptuje.
Pkt. 3
Biuro Catering Manufaktura przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku od 10:00 do 20:00 pod numerem telefonu +48 501 217 185.
Pkt. 4
Zamawiający telefonicznie jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane potrzebne do złożenia i realizacji zamówienia oraz dane kontaktowe.
Pkt. 5
Zamawiający jest zobowiązany poinformować o jakichkolwiek problemach zdrowotnych. W momencie przeciwskazań powstałych w trakcie świadczenia usługi zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się i poinformować pod numerem telefonu +48 501 217 185.
Pkt. 6
Zamawiający oświadcza, iż na dzień złożenia zamówienia w firmie PROGRESSEAT  właściciela Catering Manufaktura nie ma żadnych przeciwskazań i ograniczeń w spożywaniu wszelkich produktów spożywczych. 
Zamawiający oświadcza, iż nie zidentyfikowano u niego żadnych problemów zdrowotnych w szczególności:
a) nadciśnienia tętniczego;
b) cukrzycy;
c) alergii pokarmowych.
Pkt. 7
Zamawiający oświadcza, iż nie zażywa leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;
Pkt. 8
W razie zatajenia problemów zdrowotnych przez klienta firma nie bierze odpowiedzialności za efekty diety.
Pkt. 9
Płatności za świadczenie usługi odbywają się w systemie online przelewem na rachunek bankowy 19 1050 1461 1000 0090 3084 5375 prowadzony w ING Bank
Pkt. 10
Płatność za usługi Catering Manufaktura musi zostać zrealizowana w całości przed realizacją zamówienia za cały okres jego trwania z góry.
Pkt. 11
W przypadku braku płatności Catering Manufaktura może odstąpić bez konsekwencji od realizacji zamówienia.
Pkt. 12
Po wywiadzie telefonicznym i złożeniu zamówienia, zamawiający otrzymuje smsa z numeru  +48 501 217 185 zawierające informacje na temat opłacenia danego zamówienia.
Pkt. 13
Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu powinno nastąpić do godziny 12.00 w dniu otrzymania diety. Po upływie tego terminu klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.
Pkt. 14
Zamówienia diety Catering Manufaktura może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie.

§3 DOSTAWA
Pkt. 1
Dostawa diet Catering Manufaktura odbywa się codziennie w godzinach od 3:00 do 10:00.
Pkt. 2
Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności.
Pkt. 3
W przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, Catering Manufaktura zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez zamawiającego. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez zamawiającego Catering Manufaktura zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.
Pkt. 4
Zamawiający ma prawo do zawieszenia dostaw na czas określony. Informację o zawieszeniu należy składać telefonicznie z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem licząc dni robocze. W przypadku niewywiązania się z terminu zamawiający jest obciążony kosztami dziennego zestawu.

§4 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
Pkt. 1
Zamawiający ma możliwość dokonania zmian w ramach świadczonej usługi. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności programu lub rezygnacji. W takim przypadku zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
Pkt. 2
Zmianę adresu dostawy należy zgłosić telefonicznie do godz. 18:00 najpóźniej na jeden dzień roboczy przed faktyczną datą realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku zamawiający nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.

§5 POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy PROGRESSEAT z siedzibą w Łodzi ul. Warszawska 82 .

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.